# Photo Name Height Weight Grade
NO.
5

Josiah Reel

6' 5" 204 Junior
NO.
12

Reid Sowa

6' 3" 212 Freshman
NO.
14

Jerald Saragosa

5' 11" 190 Junior
NO.
15

Mickey Toller

6' 3" 190 Senior
NO.
16

Benton Turney

6' 198 Senior
NO.
18

Kent Boser

5' 11" 185 Senior
NO.
24

Paul Alberson

6' 5" 179 Freshman
NO.
25

Dustin Rolan

6' 1" 195 Junior
NO.
32

Troy Pelton

5'9" 168 Senior
NO.
44

Brett Lippold

5' 11" 193 Senior
NO.
56

Martin Russel

6' 202 Junior
NO.
61

Sammy Wash

6' 6" 210 Freshman